Strona Główna > Bank wiedzy > Logistyka > Ekologicznie i ekonomicznie w polskich firmach

Ekologicznie i ekonomicznie w polskich firmach


17 Listopad 2012, Paweł Włuka, STILL Polska
Logistyka / Magazynowanie


News

Z roku na rok rośnie świadomość przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Coraz więcej firm szuka alternatywnych dróg pozyskania lub oszczędzania energii. Szczególnie, że jak przewidują eksperci, jej cena będzie rosnąć z powodu wymogów unijnego pakietu klimatycznego.

Malejące zasoby surowców oraz dbałość o niezależność surowcową skłania Unię Europejską i rządy poszczególnych państw do mniejszego używania tradycyjnych źródeł energii na rzecz wykorzystania tych odnawialnych. Pochodzą one z naturalnych i powtarzalnych procesów przyrodniczych (energii: wody, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalnej, fal, prądów i pływów morskich, oraz energii wytwarzanej z biomasy stałej, biogazu i biopaliw ciekłych), które w przeciwieństwie do paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego) uzupełniają się w naturalnych procesach. Produkcja zielonej energii wynosi w Polsce jedynie 9%.

Dyrektywy unijne obligują nas do tego, by w 2020 roku osiągnąć pułap 15%. Z pomocą przedsiębiorcom zainteresowanym odnawialnymi źródłami energii przychodzą dotacje rządowe i unijne. Przeznaczono 880mln euro w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Inicjatywę wspiera finansowo także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 czy Ekofundusz.

 

Jak to się robi w Polsce

Za proekologicznymi inwestycjami przemawia jednak nie tylko troska o środowisko, ale i rachunek ekonomiczny. Rosnące ceny energii, zwłaszcza gazu ziemnego i paliw ciekłych, sprawiają, że przedsiębiorcy szukają możliwości na ograniczenie ich zużycia. Według danych GUS na przestrzeni 10 lat ceny gazu ziemnego dla przemysłu wzrosły niemal dwukrotnie: z poziomu 0,14 euro00/m3 w 2000 roku do 0,25 euro00/m3 w 2010 r. Tendencja wzrostowa utrzymuje się także w przypadku cen benzyny i oleju napędowego. Po okresie wahań w 2010 r. benzyna osiągnęła wartość 0,86 euro00/l, a olej napędowy 0,81 euro00/l. Aby zredukować ilość wykorzystywanej energii polskie firmy wprowadzają plany oszczędnościowe oraz inwestują w energooszczędne rozwiązania. Jak podaje GUS, największą dynamikę poprawy efektywności energetycznej można zaobserwować w przemyśle maszynowym, spożywczym, tekstylnym i środków transportu. Z kolei najgorsze statystyki przypadają na przemysł papierniczy i drzewny. Także MSP nie pozostaje w tyle, bowiem liczba lokalnych przedsiębiorców, którzy są zainteresowani wykorzystaniem energooszczędnych rozwiązań w swoich firmach rośnie. Jak podaje Ministerstwo Gospodarki w drugiej połowie 2011 roku 31% firm z tego sektora podjęło działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii. Najczęstszą metodą na obniżenie wydatków była analiza zużycia energii, która miała na celu optymalizację procesów. Dokonało tego 10% polskich firm. Z kolei na wymianę maszyn/sprzętu na mniej energochłonny zdecydowało się 7% przedsiębiorstw. Według raportu to właśnie zmiana parku maszynowego generuje największe oszczędności w zużyciu energii.

 

Zielony magazyn

Obszarem, w którym modernizacja sprzętu przynosi znaczne korzyści jest m.in. transport wewnętrzny. Energooszczędne wózki widłowe, a zwłaszcza cieszące się coraz większą popularnością modele z napędem hybrydowym, to inwestycja, która przynosi długofalowe oszczędności.

W trakcie ich eksploatacji silnik spalinowy odciążany jest nawet o 30%, obroty zmniejszają się o 6%. Zużycie paliwa redukuje się nawet o 11%, a prądu o 15% - mówi Paweł Włuka z firmy STILL Polska. Wózki widłowe o napędzie hybrydowym podczas hamowania przetwarzają energię kinetyczną w elektryczną, która magazynowana jest w kondensatorach, a następnie wykorzystywana jest przy ponownym przyspieszaniu pojazdu. Sprawdzają się szczególnie w branżach, w których niezbędne jest częste hamowanie i ponowne przyspieszanie, na przykład przy rozładunku samochodów ciężarowych. Nakłady na energię można zmniejszyć także w przypadku floty o napędzie elektrycznym. Baterie litowo-jonowe, wykorzystywane sprzęcie elektronicznym czy w lotnictwie, powoli znajdują zastosowanie także w wózkach widłowych.

Zwiększają one swoją wydajność przy jednoczesnej redukcji wielkości akumulatora. Kolejnym rozwiązaniem są programy sterujące odbiornikami elektrycznymi (oświetleniem, ogrzewaniem, wycieraczkami). Tryb oszczędzania polega na wyłączaniu urządzeń, które w danej chwili nie są używane. Dzięki temu energia jest oszczędzana i magazynowana z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa pracy.

 

Wachlarz korzyści

Rosnące ceny energii są główną motywacją do szukania oszczędności i zmniejszenia jej zużycia. Warto pamiętać, że inwestycja w rozwiązania przyjazne dla środowiska jest korzystna nie tylko ze względów finansowych, ale i wizerunkowych. Firmy, które są nastawione proekologicznie cieszą się większym zaufaniem klientów i pracowników. Wizerunkowo odbierani są jako odpowiedzialni, prospołeczni i innowacyjni przedsiębiorcy.