Strona Główna > Bank wiedzy > Infrastruktura Transportowo-Logistyczna > Infrastruktura Kolejowa
Bank wiedzy

Pomorska Kolej Metropolitalna

Pomorska Kolej Metropolitalna

20 Wrzesień 2012 Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., www.pkm-sa.pl
Infrastruktura Transportowo-Logistyczna / Infrastruktura Kolejowa

Budowa linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej to najważniejszy i największy projekt komunikacyjny Samorządu Województwa Pomorskiego. Jego celem jest podniesienie poziomu spójności społecznej i gospodarczej województwa pomorskiego dzięki stworzeniu systemu kolei regionalnej, zintegrowanego z układem komunikacji publicznej metropolii trójmiejskiej. Projekt obejmuje swoim zasięgiem głównie obszar aglomeracyjny Trójmiasta i przylegające powiaty (bytowski, kościerski, kartuski).

czytaj więcej

Szanse i bariery utrzymania i rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce

Szanse i bariery utrzymania i rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce

28 Listopad 2010
Infrastruktura Transportowo-Logistyczna / Infrastruktura Kolejowa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedstawiły informacje na temat obecnego stanu infrastruktury i wizję dalszych działań, które pozwolą drogi żelazne właściwie utrzymywać i rozwijać. Materiał zawarty jest w broszurze Szanse i bariery utrzymania i rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce.

czytaj więcej

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym - ERTMS

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym - ERTMS

29 Czerwiec 2010
Infrastruktura Transportowo-Logistyczna / Infrastruktura Kolejowa

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (European Rail Traffic Managment System) został zaprojektowany w celu ustanowienia zintegrowanego i przyjaznego użytkownikom (przewoźnikom) systemu transportu kolejowego. Ma on zapewnić interoperacyjność transportu kolejowego, tzn. możliwość swobodnego poruszania się pociągów na sieciach kolejowych poszczególnych państw (właścicieli infrastruktury) bez konieczności zatrzymywania się na granicach oraz wymiany lokomotyw lub maszynistów. ERTMS jest zunifikowanym system Bezpiecznej Kontroli Jazdy Pociągiem (BKJP) klasy A (zgodnie z terminologią Unii Europejskiej) i umożliwia prowadzenie ruchu kolejowego z prędkością dochodzącą do 500 km/h.

czytaj więcej