Strona Główna > Aktualności > Drogi i Infrastruktura transportowa > Pierwsze słupy trakcyjne na trasie Kraków - Katowice już są!

Pierwsze słupy trakcyjne na trasie Kraków - Katowice już są!

[ 16 Czerwiec 2012 ] Drukuj
Pierwsze słupy trakcyjne na trasie Kraków - Katowice już są!

Między Zabierzowem a przystankiem/stacją Kraków Mydlniki z początkiem maja przeprowadzono palowanie słupów trakcyjnych. – Prace przebiegały sprawnie i bez zakłóceń – zapewnia dyrektor projektu Janusz Pluta.

Wykonawca modernizacji odcinka linii E30 (Sosnowiec Jęzor – Kraków) od Krzeszowic do Krakowa Głównego Towarowego uzyskał 5 kwietnia 2012. od wojewody małopolskiego pozwolenie na budowę „z rygorem natychmiastowej wykonalności” dla szlaku Zabierzów – Kraków Mydlniki.

Konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., przeprowadziło prace w dniach 23 kwietnia – 10 maja.

– W ramach zamknięć torowych pracownicy wykonali palowanie 33 fundamentów słupowych przy torze nr 1, a przy torze nr 2 – palowanie 26 tego typu elementów. W ramach tych robót zabudowano również 20 słupów trakcyjnych – wylicza dyrektor projektu z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Janusz Pluta. – Roboty wykonywał zespół 15 pracowników PKP Energetyka S.A. przy wykorzystaniu lekkiego pociągu sieciowego i palownicy. Roboty przebiegły sprawnie i bez zakłóceń w ramach planowanych zamknięć torowych w godzinach 8-18 – dodaje.

Kilka dni później, konsorcjum prowadzące modernizację na tym odcinku uzyskało też pozwolenie na budowę wszystkich obiektów na szlaku. Prace będą jednak musiały zostać wstrzymane ze względu na mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012. Zgodnie z umową, oba tory na linii E 30 muszą być przejezdne.

– Przez miesiąc wykonawca będzie mógł prowadzić jedynie roboty, które nie mają wpływu na prowadzenie ruchu pociągów. Większe prace zaczną się w lipcu, po mistrzostwach piłkarskich – podkreśla Rafał Maras, kierownik kontraktu na linii E30 z PKP Polskich Linii Kolejowych.

Modernizacja linii E30 z Sosnowca Jęzora do Krakowa Towarowego polega na całkowitej przebudowie lub wymianie wszystkich elementów infrastruktury kolejowej. W praktyce wiąże się to z budową od nowa wszystkich torów, peronów, wiaduktów, systemu sterowania ruchem kolejowym, oświetlenia czy sieci trakcyjnej. Przewidywany koszt modernizacji linii liczącej ponad 58 km to około 1,4 mld zł netto.

Zakończenie robót, prowadzonych w systemie „projektuj i buduj”, planowane jest na czerwiec 2014 r.

Linia kolejowa E 30, której częścią jest trasa Sosnowiec Jęzor – Kraków Towarowy, to część III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, który biegnie z Drezna przez Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Medykę i Lwów do Kijowa. Polski odcinek tej linii liczy 677 km i łączy najważniejsze ośrodki ekonomiczne południowej Polski: Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie.

Celem modernizacji linii E 30 jest dostosowanie stacji i szlaków do warunków technicznych, wynikających z umów AGC i AGTC dla korytarzy transportowych, tj. do kursowania pociągów pasażerskich z taborem klasycznym z prędkością maksymalną 160 km/h i pociągów towarowych z prędkością maksymalną 120 km/h.  


Dodaj Komentarz