Strona Główna > Bank wiedzy > Prawo > Prawo Celne
Bank wiedzy

Ułatwienia celne na obszarze Wspólnoty Europejskiej w wymianie międzynarodowej drogą morską.

Ułatwienia celne na obszarze Wspólnoty Europejskiej w wymianie międzynarodowej drogą morską.

24 Listopad 2010
Prawo / Prawo Celne

Pod koniec 1992 roku Komisja Europejska rozpoczęła promowanie sposobu żeglugi, wykonywanego na obszarach morskich Europy, ubierając ją we właściwą dla zjawiska i interesów gospodarczych EOG, definicję. W raporcie ogłoszonym w czerwcu 1999 roku określono, zakres jak i formę wykonywania żeglugi bliskiego zasięgu. Zgodnie z wytycznymi jest to żegluga morska, prowadzona między portami znajdującymi się na obszarach geograficznych kontynentu europejskiego oraz żegluga morska uprawiana pomiędzy tymi portami a portami krajów pozaeuropejskich, które posiadają linię brzegową wzdłuż mórz, które graniczą z Europą......

czytaj więcej