Strona Główna > Aktualności > Wyniki dla Tagu: transport kolejowy towarowy

Wzrost towarowych przewozów kolejowych na terenie Niemiec w 2011 roku

11 Maj 2012

W roku 2011 niemieckie i zagraniczne przedsiębiorstwa kolejowe przewiozły na terenie Niemiec 375,0 mln ton ładunków. Oznaczało to wzrost o 19,3 mln ton (+5,4%) w porównaniu z rokiem 2010 i jednocześnie największą ilość towarów przewiezionych za pomocą kolei od roku 1992, kiedy przewozy wyniosły 379,9 mln ton.

czytaj więcej

Przewozy kolejowe biomasy w 2011 roku

11 Maj 2012

W 2011 roku przewoźnicy kolejowi przetransportowali 1,180 miliona ton biomasy, o 519,1 tysiąca ton więcej w porównaniu z 2010 rokiem (wzrost o 78,6%). Znaczący wzrost odnotowały przewozy międzynarodowe. W 2011 roku masa przewiezionych ładunków w tej komunikacji wyniosła 799,1 tysiąca ton, o 133% więcej niż w roku poprzednim (456,2 tysiąca ton).

czytaj więcej

LOTOS Kolej wiceliderem rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce

11 Maj 2012

Po pierwszym kwartale tego roku spółka LOTOS Kolej zwiększyła udziały w rynku przewozów towarowych do 7,77% wobec 6,81% w porównywalnym okresie 2011 roku (wg pracy przewozowej). To zapewniło kolejarzom z LOTOSU pozycję wicelidera rynku przewozów towarowych w Polsce.

czytaj więcej

Grupa GEFCO koordynuje przepływy kolejowe w Europie

26 Kwiecień 2012

GEFCO koncentruje obecnie swoją działalność na koordynacji przepływów kolejowych w Europie. Ta pionierska dla operatora rola jest kontynuacją polityki zrównoważonego rozwoju Grupy oraz kolejnym sposobem na zapewnienie doskonałych wyników i jej pozycji na rynku.

czytaj więcej

PKP CARGO podpisało umowy z ArcelorMittal na usługi przewozowe

21 Kwiecień 2012

Przedstawiciele PKP CARGO oraz ArcelorMittal podpisali w dniu 20 kwietnia br. długoterminowe umowy na przewozy ładunków dla podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ArcelorMittal.

czytaj więcej

Stabilne perspektywy rozwoju PKP CARGO

18 Kwiecień 2012

Zgodnie z ostatecznym sprawozdaniem finansowym, zatwierdzonym przez biegłego rewidenta i organy korporacyjne Spółki, przychody netto ze sprzedaży PKP CARGO w 2011 roku wyniosły 5,064 mld zł (wzrost o 9,2 proc. wobec roku 2010), a koszty działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 4,699 mld zł (wzrost o 2,6 proc.). Zysk na sprzedaży osiągnął poziom 365,5 mln zł (wzrost o 522,7 proc.), a zysk netto wyniósł 398,6 mln zł (wzrost o 543,7 proc.).

czytaj więcej

PKP CARGO zawiesza poprzeczkę bardzo wysoko

6 Kwiecień 2012

Na kilka dni przed świętami Wielkanocy odbyło się tradycyjne spotkanie w Centrali PKP CARGO w Warszawie.

czytaj więcej

1 2 następne »